RČ v jedenácti krajích

Program naší strany směřuje k vytvoření moderní zdravé prosperující společnosti . To je jediná cesta, jak se začít přibližovat vyspělým západním zemím a otočit se zády k východním despociím.

Naši kandidáti tvoří celé spektrum společnosti – od živnostníků, úředníků, ekonomů, po ředitele, právníky či vysokoškolské pedagogy. Jednoznačné ne ovšem říkáme lobbistům, prospěchářům a korupčníkům.

Děkujeme Vám za přízeň. Boleslav Buzek (lídr kandidátky Moravskoslezského kraje).

Rozhovor nejen o A. B.

Přišly nějaké dotazy z PL ohledně názoru na pana Babiše, trestnímu stíhání, EET,… Odpovědi jsou upřímné, bez diplomatické korekce. Stejně i tak proběhne část naší kampaně, která má lidem hlavně otevřít oči a přestat se bát mluvit otevřeně.

„Na rovinu musím říct, že Andrej Babiš je pro mě jedním z nejpodlejších politiků v polistopadové éře. S vysokým stupněm sociopatie rozděluje společnost, ubírá lidem svobodu a represivními zákony vrací společnost někam do padesátých let. Káže vodu, pije koňak,“ říká bez skurpulí zakladatel iniciativy „Radostné Česko bez EET“ Boleslav Buzek. Podle něj v každé vyspělé společnosti, dokonce i v naší před Babišem, politik odstoupí na základě daleko menších morálních nebo kriminálních prohřešků či podezření. Babiš by teď proto bezodkladně měl zpytovat svědomí, omluvit se a okamžitě odstoupit. „Možná chtěl i něco změnit k lepšímu. Bohužel má ve své osobnosti ještě pýchu, chamtivost, předsudky, lži a nenávist,“ zmiňuje Buzek kromě jiného na jeho vrub.

Zdroj: ParlamentníListy.cz

5× změna k lepšímu

Sepsali jsme 5 nejpodstatnějších věcí, ve kterých se musí EU reformovat. Uvedené body zlepší vyjednávací i ekonomickou pozici ČR a narovnají řadu dílčích zhoršení, která přinesla Lisabonská smlouva. Pokud ke změnám nedojde do roku 2024, kdy se ČR stane čistým plátcem, začneme prosazovat vystoupení z EU.  A nejenom, že říkáme „odejdeme bez placení“. Máme také plán jak odejít, a zůstat zcela integrální součástí Evropy a neocitnout se v izolaci.

Zrušení povinnosti přijmout euro

Věděli jste, že svým vstupem do EU se ČR zavázala k přijetí eura? O tom, kdy se u nás euro zavede, však nerozho­dujeme my, ale orgány EU. Svobodní jsou od začátku proti zavedení eura a prosazují, aby měla ČR, podobně jako Dánsko nebo Velká Británie, výjimku z povinnosti euro přijmout. Taková výjimka musí být součástí Smlouvy o fungování EU a je škoda, že ji nikdo z českých vyjednavačů nedokázal pro­sadit. Ať už šlo o Pavla Teličku, který vyjednával podmínky vstupu do EU, Jana Zahradila, který nehlasoval proti Lisabonské smlouvě, nebo Petra Ne­čase, který byl u ratifikace Evropského stabilizačního mechanismu.

 

Zastavení centralizace imigrační a azylové politiky

Jistě si z posledních let pamatujete všechny ty snahy EU zavádět kvóty na roz­dělování migrantů a zasahovat do azylové politiky členských států. To musí skončit. Rozhod­nutí koho přijmout, nebo nepři­jmout na své území musí zůstat v rukou národních států. Česká republika má svou imigrační i azylovou politiku nastavenou velmi dobře a chceme, aby to tak zůstalo. Aby ostatní ne­museli doplácet na státy, kte­rým se to vlastní vinou vymklo z rukou.

 

Zásadní snížení množství byrokracie

EU chrlí ročně tisíce směrnic Zatímco nařízeními řídit v jejich původním naplnění směrnice musejí našeho parlamentu docílit vlastních zákonů. úředníkům v Bruselu tak další tisíce v ČR. To vše zpracování obrovského byrokracie, regulací a přerozdělo­vání peněz. Václav Klaus nechal slyšet, že 57 % všech návrhů zákonů parlamentu jde z EU.

 

Změna jednacího řádu Evropského parlamentu

Jestli je v něčem EU efektivní, tak je to hlaso­vání a schvalování. Evropský parlament umí zvedat ruce tempem 5 sekund na jedno hla­sování. Hravě tak zvládne i několik set za den. Často se ale stává, že poslanci schválí něco, co vlastně vůbec schválit nechtěli. Dochází tak k chybám, které ovlivňují stovky milionů lidí na další generace. Když například euro­parlament hlasoval o vynětí Článků 13 a 11 ze směrnice o reformě autorského práva, návrh neprošel o 5 hlasů. Pak se ale 13 poslanců nechalo slyšet, že hlasovali jinak, než chtěli. Pozdě. Na výsledku už to nic nezměnilo.

 

Vrácení práva veta v klíčových otázkách integrace

Přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009 se vyjednávací pozice ČR v EU výrazně zhoršila. Ztratili jsme polovinu váhy na­šeho hlasu a ve více než 40 oblastech politiky EU (např. doprava, zdravotnictví, duševní vlastnictví, sociální zabezpečení pro pracovní migranty, energetika, nalé­havá finanční pomoc třetím zemím nebo sport a občanské i trestní právo) jsme při­šli v hlasování o právo veta. Bylo nahraze­no hlasováním tzv. kvalifikované většiny. V klíčových otázkách se tak může stát, že většina států prosadí něco, co bude v rozporu s českými zájmy.

 

Chytrá kandidátka

Rozhovor s Boleslavem Buzkem – předsedou Radostného Česka a kandidátem do EP

Jak jsi začal podnikat a jaké to máš teď?

Drsné i zábavné. Jako student jsem si přivydělával tvorbou počítačových her a zpracováním účetnictví. Tehdejší účetní software mi nevyhovoval a začal jsem vyví­jet vlastní. Na konci 90. let to skončilo sys­témem Premiér, ze kterého vyrostla společ­nost s ročním obratem kolem 50 milionů. V průběhu toho jsem se také podílel na vývoji serveru Úschovna.cz.

Jak lze skloubit tolik aktivit s životem „na konci světa“ ve Frýdlantu nad Ostravicí?

V době internetu v kombinaci s vývojem SW můžeš pracovat třeba z Tasmánie. Pod­statné je mít spoleh na parťáka, který tě za­stoupí při osobních schůzkách. A to já mám. (úsměv)

Co tě v životě naplňuje?

Láska, dobré vztahy a veškerá činnost, která má nějaký pozitivní výsledek. Rád zkoumám nepoznané.

Jsi „EET rebel“ a velký kritik současné vlá­dy. Co ti nejvíc vadí?

EET je založeno na represi a okrádání o čas. Prostě komunistická prasárna. Rád jezdím do Amazonie mezi Indiány. Kdyby se u nich objevil vyšinutý magor jako Babiš nebo Schillerová, který by jim neustále něco přikazoval a prznil život, v rámci zachování zdravého kmene by ho okamžitě hodili kro­kodýlům.

Proč ses dal na politiku? Někdo by si mohl říci „má to vůbec zapotřebí“?

Politiku jsem sledoval už od dětství. I když nám zde vymývali komouši mozky, něco tu nesedělo. Pomocí polské TV, Svobodné Evro­py a selského rozumu se dalo poskládat, že největší lháři, zloději a vrazi jsou komunisté. Když se objevil Babiš a jeho šíření nenávisti, řekl jsem si: „ty rudé kur… už jsou tady zas, tak s tím zkus něco udělat.“

A máš pocit, že se ti to daří?

Je to o naději. Kdybych to alespoň nezku­sil, vyčítal bych si to. Jak říkal Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Jak vidíš budoucnost EU?

Zkostnatělá socialistická EU musí zeštíh­lit na úroveň zóny volného obchodu a pracovních sil. Větší spolupráce je mož­ná pouze v oblasti bezpečnosti, vědy a školství. Jinak hrozí exit více zemí, než jen Británie. Ještě jeden citát, tentokrát od Churchilla: „Deset tisíc vyhlášek a na­řízení způsobí absolutní neúctu k právu“. A v Británii to způsobilo neúctu k EU.

Jsi fanda do nových technologií. Jezdíš Teslou X, máš letadlo Cirrus SR 20, vyvíjíš software. Nemáš ale pocit, že už jsme moc „zdrátovaní“?

Technologie mají sloužit lidem. Ne opač­ně. Pokud se tyto technologie začnou zneužívat proti lidem, tak jak to dělají v totalitní Číně bodovým hodnocením obča­nů, je to cesta do pekel. Souhlas.

Hodně cestuješ. Kam nejraději, s kým a proč?

Střídavě potápění, s rodinou, nebo do džun­gle. Nejraději mám Amazonii. Pro mě jsou to takové dokonalé mentální lázně. Po po­bytu tam se cítím vždy o 10 let mladší a plný elánu. A rád chodím po horách.

Jaké výzvy před tebou teď leží?

V práci vytvořit nový produkt, v politice úspěšně bojovat proti oligarchům a levi­covým zlodějům a v osobní rovině výcvik a zkoušky na pilotování podle přístrojů. A dál budu snít o trvale svobodném a radost­ném Česku s minimálním zásahem státu do našich životů.

Tak hodně štěstí Bolku!