Blatný podle Radostného Česka významně ohrožuje zdraví obyvatel a přispívá k šíření nemocí.

Předseda politické strany Radostné Česko Boleslav Buzek podal trestní oznámení na ministra zdravotnictví Jana Blatného. Důvodem je především jeho neodborný a vysoce hazardní přístup k veřejnému zdraví, který lze kvalifikovat jako kruté zacházení, způsobující národu tělesné a duševní utrpení. Vůbec neuznává pojmy jako je prevence, zdravá imunita, zdravý duch, zdravé tělo. Dle častých nesmyslných a protichůdných vyjádření ministra Blatného Buzek také pochybuje o jeho duševní kondici.

Trestní oznámení bylo podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, nelidského zacházení, zneužití pravomoci úřední osoby a podněcování k trestné činnosti.

„Zatímco ve většině civilizovaných zemí ministr zdravotnictví chrání zdraví obyvatel, u nás je to naopak. Vypadá to, že se ministr dopouští zneužívání své pravomoci, ohrožuje naše fyzické i psychické zdraví a nabádá k trestné činnosti,“ vysvětluje Buzek.

Oznamovatel má předně za to, že vyhlášení nouzového stavu, které Blatný podporuje, je protiústavní, jelikož chybí řádné a logické zdůvodnění tohoto rozhodnutí vlády, které rovněž obchází ústavu ČR, neboť parlament nouzový stav prodloužit odmítl.

„Ministr zdravotnictví nemá pro nařízení povinnosti nosit zdraví škodlivé roušky (nosiče patogenů) v přírodě jakékoliv pádné zdůvodnění. Proti nutnosti nošení roušek ve venkovních prostorech, zejména parcích a lesoparcích, se staví odborná veřejnost, která svá tvrzení dokládá na rozdíl od ministra Blatného studiemi,“ doplňuje Buzek.

Předseda Radostného Česka je také přesvědčen, že ministr Blatný si je vědom výše uvedené skutečnosti, a i přesto zcela neopodstatněně trvá na důsledném dodržování příkazů nošení roušek v parcích a lesoparcích, i když jde člověk sám. Tím Jan Blatný vědomě hazarduje se zdravím či životy lidí. Ti nemají téměř jinou možnost jít se nadýchat čerstvého vzduchu, posílit tím imunitu a psychickou kondici, než vyrazit do přírody. Buzek je také přesvědčen, že nucené nošení roušek tam kde není potřeba způsobuje oslabení imunity a tím i paradoxně k většímu šíření nakažlivých nemocí s těžším průběhem. Dýchací ústrojí člověka není vůbec stavěno na nošení roušek.

Jan Blatný svou nejasnou a paradoxní rétorikou podněcuje lidi obcházet příkaz nošení roušek ve venkovních prostorech za předpokladu, že by se osoba vydávala za sportovce. Oproti tomu vyzývá k přísným postihům porušování těchto příkazů.

„Celkový přístup ministra Blatného je nejasný, nekoncepční a vede k tomu, že celá společnost je z jeho opatření frustrována, roste míra depresí a dalších psychických onemocnění. Lidé nesmí např. do hor, ale jet v přeplněném autobuse do Lídlu ano. Chybí jakýkoliv jasný plán, původně vytvořená pravidla systému PES už ignoruje i sám Blatný a pravděpodobně ani on sám neví, co má dělat,“ uzavírá Buzek.

Dokument ke stažení – Celé znění trestního oznámení

 

 

Vzkaz Aleně Schillerové

Chtěl bych vzkázat Aleně Schillerové, že živnostníci jsou taky lidé a ne dobytek v Babišově firmě. Řada z nich v souvislosti s vládními opatřeními kolem koronaviru řeší, zda vůbec podnikatelsky přežijí. Nutit je v tomto stavu ještě zavádět EET je od vlády hyenismus. Na jedné straně vláda tlačí, aby se lidé nestýkali, na druhé je nutí zavádět EET a to bez fyzického kontaktu lidí nejde. Schillerová upřednostňuje vlastní politické zájmy nad zdravím lidí. Ač to beru jako krajní řešení, musel jsem na ní podat trestní oznámení kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, obecnému ohrožení, šíření nakažlivé lidské nemoci a podněcování k trestné činnosti. TO podávám jako občan a jako šéf IT společnosti, která dodává i EET řešení a služby související. Chci tímto postupem v krizovém období pandemie chránit své zaměstnance, spřízněné osoby, své klienty a následně vlastně všechny s kým přijdou do styku. Vydělávat v této době na 3. a 4. vlně EET je nemorální a daleko větší přednost má zdraví před ekonomickými zájmy. Nejvíce potřebují osobní asistenci starší živnostníci, kteří jsou zároveň u koronaviru nejohroženější skupinou. Peníze dělají člověka možná trochu mocným, zdraví však všemocným.

Boleslav Buzek

 

Celé znění trestního oznámení na Alenu Schillerovou

https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1869703

Dokument ke stažení

 

 

Postoj strany Radostné Česko k EU

Radostné Česko je proevropské a reformní

Budoucnost Česka je v obchodu s Evropou a může být zajišťován na základě spolupráce na půdorysu Evropské Unie. Ta se ovšem musí radikálně změnit do podoby, kterou měla před Lisabonskou smlouvou. V případě reforem musí být Česko v tvrdém jádru, aby mělo slovo při nutných reformách unie. Musí se snížit počet Generálních ředitelství a nařízení, které jsou centrálně řízené z Bruselu, a rozhodování se má vrátit členským zemím. Užší spolupráce je nutná při obraně a kontrole vnějších hranic unie. Česká republika patří historicky na Západ již od středověku. Vývoz do EU tvoří 85 %. Zóna volného obchodu, volný pohyb pracovních sil i osob je pro rozkvět země ideální. Ale! Současná EU je příliš „socialistická“ s nabobtnalou byrokracií, přílišným přerozdělováním i pokusy např. s nesmyslnými nucenými kvótami příjmu uprchlíků.

Reformy nebo odchod z EU?

Pro Česko je nyní nejvýhodnější pokusit se s proreformními frakcemi v EU spolupracovat na jiném, prorůstovém a trvale udržitelném směřování. Pokud se to nepovede, můžeme „odejít bez placení“ např. v roce 2024, kdy se staneme plnými plátci do socialistického molochu. V tu dobu ovšem moloch už nemusí být socialistický. Právě díky proreformním skupinám, které – doufejme – uspějí ve volbách do Europarlamentu.

Pomáhat, obchodovat, získat respekt

Aktivní ekonomická diplomacie, podpora menších a středních českých firem v zahraničí, především v zemích, kde má podpora politika či diplomata smysl, především v Asii a Africe. Je zbytečné platit ekonomické diplomaty v EU, kde si podnikatelé pomohou sami. Obchod nesmí jít proti obhajobě lidských práv. Respekt vzbuzuje trvání na vlastních zásadách, ne ohýbání hřbetu v Číně nebo Kazachstánu.

Porovnání II. a III. kvartálu roku 2016 s rokem 2017. Podíl oborů s EET k celku klesl ze 45% na 43%.

EET má další podstatnou vadu. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá! Oproti roku 2016 je tento pokles 1,75 procentního bodu, což lze vyčíslit ztrátou přes 6 mld. Kč/rok. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET (3,4% ku 9,6%). Věříme, že tento významný poznatek přispěje ke zrušení zákona o EET mj. pro neúčinnost. 7.12.2017 bude o tomto informovat Senát Radomil Bábek a Ivo Hucl.

Souhrn výběru DPH (údaje z přiznání k DPH měsíčních i čtvrtletních plátců):

Srovnány byly kvartály roku 2017, kde již bylo nasazeno EET do 1. i 2. vlny. Snížení sazby DPH u pohostinství a ubytování má na vyhodnocení EET nepatrný vliv a to z důvodu vysokého objemu obratu u oborů z 2. vlny.

  2Q 2016 3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 Změna  
Celkem 90 449 931 960,00 90 866 633 133,00 97 124 083 343,00 96 602 163 140,00 12 409 681 390,00 6,84 %
Celkem 1. vlna 1 992 807 289,00 2 284 052 487,00 2 159 719 422,00 2 267 106 185,00 149 965 831,00 3,51 %
Celkem 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 38 329 364 550,00 37 483 642 417,00 39 277 506 685,00 39 108 374 237,00 2 572 873 955,00 3,39 %
Celkem obory bez EET 50 127 760 121,00 51 098 938 229,00 55 686 857 236,00 55 226 682 718,00 9 686 841 604,00 9,57 %
Celkem 1. a 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 40 322 171 839,00 39 767 694 904,00 41 437 226 107,00 41 375 480 422,00 2 722 839 786,00 3,40 %
Váha: podíl výběru DPH u oborů s EET k celku 44,58 % 43,76 % 42,66 % 42,83 % 21,94 %

Dopis z Generálního finančního ředitelství o poskytnutí informací.

Detailní poklady ke stažení zde:DAP DPH dle NACE

 

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš: Spravedlnost má platit pro chudého stejně jako pro miliardáře… (více ve videu)

Kauza: Andrej Babiš

Vyjádření Marka Hilšera k teoretické možnosti jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR.

Zveřejnil(a) Marek Hilšer na Hrad dne 20. srpen 2017

Vydání Babiše a Faltýnka podruhé – jak to dopadne tentokrát?

Babiš nezpochybnil tvrdé důkazy usvědčujícího ho z podvodu. Nehlasovat pro jeho vydání může v tomto případě pouze spolupachatel a nebo člověk úplatný. Necháme se překvapit, jak je na tom s morálkou Okamura.

https://www.novinky.cz/domaci/455487-policie-znovu-zada-snemovnu-o-vydani-babise-a-faltynka.html

Václav Havel o volbách – aktuálnější než kdy jindy

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ (Václav Havel o volbách, 1992)

Radostné Česko varuje hráče účtenkovky!

Radostné Česko varuje! Hraní účtenkové loterie způsobuje impotenci a obezitu. Alkoholikům a účtenkovým hráčům v jedné osobě hrozí i rychlejší nástup demence.

Přečtěte si celý článek zde: Účtenky z pokladen způsobují impotenci a neplodnost mužů