Kandidátku koalice „Svobodní, Liberland a Radostné Česko – Odejdeme bez placení“ vede do eurovoleb prezident
Liberlandu Vít Jedlička. Na 28členné kandidátce není nikdo, kdo by nemluvil alespoň jedním světovým
jazykem, 23 kandidátů má vysokou školu a regiony ČR jsou zastoupeny rovnoměrně.

1. Mgr. Vít Jedlička

(35 let)

Absolvoval VŠE v Praze a CEVRO Institut. Jeho jméno je spjaté především s projektem mikrostá­tu Liberland, který v roce 2015 vyhlásil na Dunaji na chorvatsko-srbské hranici. Vít Jedlička je zároveň předsedou iniciativy Reformy.cz a platí za jednoho z nejlepších odborníků na kryptoměny v ČR. Po­važuje se za libertariána, ve vztahu k EU je euros­keptikem.

Osobní motto:

“Ke Svobodným jsem se přidal v roce 2012, protože jsem nenašel ji­nou stranu, která by skutečně chtěla omezit politiky a přestat sahat lidem do peněženky. Nejsme dokonalí, ale učíme se a rosteme. Lepší se provedení, ideje zůstávají. Líbí se mi naše země. Chci, aby v ní žily i mé děti, měly se dobře a mohly být šťastné a svobodné. A mám rád i Evropu. Ale ne tu plnou byrokracie a diktátu z Bruselu. Dotace a úřední šiml život nezlepší. Chci žít ve sebevědomé Evropě, kde lze svobodně cestovat, pracovat, obchodovat a žít. K tomu ale EU v sou­časné podobě leviatana nepotřebujeme. Takže se musíme pokusit o skutečnou zásadní reformu a když se to nepovede, odejděme bez placení!”

2. Ing. Tomáš Pajonk

(37 let)

Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na matematické metody v ekonomii. Před 10 lety založil firmu SolverTech, která se zabývá vývo­jem software pro optimalizaci rozvozních tras a snižujícího náklady za dopravu. Od roku 2016 je krajským zastupitelem a v roce 2017 se stal předsedou Svobodných. Je libertariánem, který chce spojovat lidi se svobodným viděním světa. Rodina je pro něj víc než stát. A ve státu by nejraději viděl zásadní reformu školství směrem k větší pestrosti poskytovatelů, minimálního vlivu ministerstva a hlavní má být vztah – dítě, rodič, škola.

Osobní motto:

“Ke Svobodným jsem se přidal v roce 2012, protože jsem nenašel ji­nou stranu, která by skutečně chtěla omezit politiky a přestat sahat lidem do peněženky. Nejsme dokonalí, ale učíme se a rosteme. Lepší se provedení, ideje zůstávají. Líbí se mi naše země. Chci, aby v ní žily i mé děti, měly se dobře a mohly být šťastné a svobodné. A mám rád i Evropu. Ale ne tu plnou byrokracie a diktátu z Bruselu. Dotace a úřední šiml život nezlepší. Chci žít ve sebevědomé Evropě, kde lze svobodně cestovat, pracovat, obchodovat a žít. K tomu ale EU v sou­časné podobě leviatana nepotřebujeme. Takže se musíme pokusit o skutečnou zásadní reformu a když se to nepovede, odejděme bez placení!”

3. Boleslav Buzek

(49 let)

Boleslav Buzek je spoluautor serveru Úschovna.cz, majitel IT společnosti a také předse­dou strany Radostné Česko. Patří k dlouhodobým kritikům EET. Letos upozornil na možnost masiv­ních úniků dat právě z tohoto systému. Současná EU je podle něho příliš „socialistická“ se zbyteč­ným přerozdělováním a nesmyslnými experimen­ty například s nucenými kvótami příjmu uprchlíků. EU se podle něj musí vrátit do podoby před Lisa­bonskou smlouvou.

Osobní motto:

„Nositele nesmyslů v Česku známe. Autoři naříze­ní z pseudo-demokratických institucí EU jsou ov­šem pro většinu lidí anonymní. Plíživé směřování k evropské federaci je nesmysl a vyhovuje pouze mocichtivým socialistům, dotační mafii a podob­ným temným silám. Do voleb jdu s cílem ukázat na nositele nesmyslů v Evropě prstem a prosadit reformy vedoucí k zeštíhlení EU na úroveň zóny volného obchodu, pohybu pracovních sil a osob.”

4. MUDr. Miroslav Havrda
lékař, zakladatel
podiatrie v ČR

5. Bc. David Pokorný
zastupitel města Brna, fyzik

6. Libor Vondráček
správce e-shopu, student,
moderátor v rádiu

7. Ing. Jaroslav Marsa
projektový manažer

8. Ing. Naděžda Zímová
daňová poradkyně

9. Ing. Mgr. Pavel Mises
IT konzultant, zastupitel

10. Mgr. Terézia Mlýnková Išková
právnička, radní Hodonína

11. Mgr. Roman Kříž – živnostník, právník, bojovník proti šikaně motoristů
12. Marek Šoška – zastupitel, referent právního oddělení
13. Ing. Mojmír Mikuláš – stavební inženýr, zastupitel
14. Mgr. Jiří Strachota, CSc. – fyzik
15. Bc. Martin Baroch – podnikatel v geodézii
16. Ing. Jiří Zapletal – jednatel společnosti

17. Ing. Oldřich Peprla – podnikatel
18. Denisa Zlámalová – studentka
19. Bc. Vítězslav Stanovský – podnikatel
20. Ing. Roman Bartolšic – manažer
21. PhDr. Mgr. Marek Hejduk, LL. M. – vedoucí oddělení ÚMČ Praha 4
22. Ing. Zenon Kuder – systémový inženýr

23. Michal Malý – ředitel společnosti
24. Ing. Zdeněk Přikryl – majitel obchodu
25. Ing. Josef Lebduška – soukromý podnikatel
26. Ing. Philip Prentis, Ph.D. – programátor
27. Ing. Václav Veselka – marketingový specialista
28. Ing. Vladimír Gregor – ekonom