Příspěvky

Porovnání II. a III. kvartálu roku 2016 s rokem 2017. Podíl oborů s EET k celku klesl ze 45% na 43%.

EET má další podstatnou vadu. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá! Oproti roku 2016 je tento pokles 1,75 procentního bodu, což lze vyčíslit ztrátou přes 6 mld. Kč/rok. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET (3,4% ku 9,6%). Věříme, že tento významný poznatek přispěje ke zrušení zákona o EET mj. pro neúčinnost. 7.12.2017 bude o tomto informovat Senát Radomil Bábek a Ivo Hucl.

Souhrn výběru DPH (údaje z přiznání k DPH měsíčních i čtvrtletních plátců):

Srovnány byly kvartály roku 2017, kde již bylo nasazeno EET do 1. i 2. vlny. Snížení sazby DPH u pohostinství a ubytování má na vyhodnocení EET nepatrný vliv a to z důvodu vysokého objemu obratu u oborů z 2. vlny.

  2Q 2016 3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 Změna  
Celkem 90 449 931 960,00 90 866 633 133,00 97 124 083 343,00 96 602 163 140,00 12 409 681 390,00 6,84 %
Celkem 1. vlna 1 992 807 289,00 2 284 052 487,00 2 159 719 422,00 2 267 106 185,00 149 965 831,00 3,51 %
Celkem 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 38 329 364 550,00 37 483 642 417,00 39 277 506 685,00 39 108 374 237,00 2 572 873 955,00 3,39 %
Celkem obory bez EET 50 127 760 121,00 51 098 938 229,00 55 686 857 236,00 55 226 682 718,00 9 686 841 604,00 9,57 %
Celkem 1. a 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 40 322 171 839,00 39 767 694 904,00 41 437 226 107,00 41 375 480 422,00 2 722 839 786,00 3,40 %
Váha: podíl výběru DPH u oborů s EET k celku 44,58 % 43,76 % 42,66 % 42,83 % 21,94 %

Dopis z Generálního finančního ředitelství o poskytnutí informací.

Detailní poklady ke stažení zde:DAP DPH dle NACE

 

Tisková zpráva: SIGNATÁŘI PETICE PROTI EET POŽADUJÍ ODKLAD ÚČTENKOVÉ LOTERIE

SIGNATÁŘI PETICE PROTI EET POŽADUJÍ ODKLAD ÚČTENKOVÉ LOTERIE

Praha, 2. října 2017 – Petici za zrušení EET již podepsalo přes 20 tisíc lidí. Ti požadují
kromě revize zákona o elektronické evidenci také alespoň odklad sporné účtenkové
loterie. Podle nich vede k udavačství, polarizuje společnost a slibovaných cílů
nedosáhne. Organizátoři petice vyzvali k tomuto kroku ministra financí otevřeným
dopisem.

Zástupci petičního výboru jsou přesvědčeni, že současná vláda by těsně před volbami
neměla spouštět tak kontroverzní projekty jako je účtenková loterie.
„Podobnou loterii zavedlo bez valného úspěchu Slovensko. Téměř 80 miliónů, které budou
měsíčně uvolňovány na provoz a dvacet jedna tisíc výher, jsou proto jen dalším
bezprecedentním a nebezpečným mrháním peněz daňových poplatníků,“ uvedl zakladatel
iniciativy Radostné Česko bez EET Boleslav Buzek.
Vedle finančních aspektů spatřují autoři petice negativní dopad také na celospolečenské
vnímání podnikatelů a živnostníků.
„Účtenková loterie má velmi špatné psychologické dopady na společnost. 28 let po sametové
revoluci vláda zavádí nástroj na podporu udavačství. Podnikatelé jsou plošně označeni za
podezřelé, stát tím polarizuje společnost a nahrává šíření patologických závislostí na
představách rychlého zisku – gamblingu,“ upozorňuje další z autorů petice spisovatel a
občanský aktivista Ivo Hucl.

Proti účtenkové loterii vystupuje také značná část drobných podnikatelů a živnostníků.
„Účtenková loterie je nesmysl a navíc špatně připravený. Část podnikatelů je povinna
účtenky se slosovatelným FIK kódem vydávat a část podnikatelů nikoliv. Pro zákazníka bude
vzniklá situace zcela nečitelná a nesrozumitelná. Každá výjimka vnáší do podnikatelského
prostředí jen další pokřivení, nespravedlnost a diskriminaci. Z narovnání podnikatelského
prostředí se stává jen prázdná fráze,“ varuje Radomil Bábek předseda Asociace podnikatelů
a manažerů.

Petici proti zavedení EET podepsali zástupci živnostníků, řemeslníků, hospodských,
daňových poradců, ale také třeba hudebníci, 14 senátorů nebo 24 starostů. Obsahem petice
se v polovině letošního října zabýval také Senát. Elektronická evidence je také součástí
předvolební rétoriky. ČSSD a ANO přichází s osvobozením plátců paušální daně s ročním
obratem do 500.000 Kč. KDU ČSL chce revizi prvních dvou fází a zrušení třetí a čtvrté. ODS,
TOP 09, Strana Soukromníků ČR, Piráti, SPD nebo strana Radostné Česko, chtějí EET
zcela zrušit.

EET – nejstupidnější nástroj na výběr daní

Státy s registračními pokladnami nebo EET? Festival paradoxů: stínová ekonomika se zvyšuje, Chorvatsko s EET je druhé nejhorší v EU, státní pokladny prázdné, propouštění státních zaměstnanců, zvyšování DPH, životní úroveň stagnuje, ekonomiku drží nad vodou i „nepoctivci“.

Dle posledních zpráv se zvýšila stínová ekonomika v Řecku na 25 % HDP (Řecko má off-line registrační pokladny podobné jako na Slovensku). Nejhorší v EU je Bulharsko s 31 % HDP následováno Chorvatskem s 28 % HDP, Babišovým vzorem pro on-line EET. Česko je na tom s 15 % zatím lépe než např. i Belgie nebo skandinávské země a řadí se mezi „nejslušnější“ státy světa.

Jak je možné, že EET nebo registrační pokladny nefungují jako nástroj na snižování stínové ekonomiky a naopak způsobují problémy? Zkusme na to jít z opačného pohledu. Výše stínové ekonomiky je hlavně zrcadlo špatně nastavenému systému. Nedůvěra ve stát, neúnosné daně, překážky v legálním podnikání, složitá legislativa, chudoba,… Stínová ekonomika má ale i pozitivní vlastnosti (slovo pozitivní zde neznamená správné). 70–90 % peněz ze stínových aktivit se v dané zemi vrací zpět do oběhu, kde se i zdaní. Stínová ekonomika dokonce stimuluje i tu oficiální. Jinak řečeno, peníze se rychleji „točí“. Je-li snaha toto potlačit represí, stane se najednou několik událostí:

  1. Plošná represe znamená i více byrokracie a nehostinné podmínky pro podnikání. To odradí část podnikatelů od dalších činností. Problémy začnou mít i jejich dodavatelé a z regionů se začnou stávat nezajímavé ospalé díry. To způsobí další utlumení ekonomických aktivit jiných subjektů. Pro zjednodušení si představme porovnání s přírodou. Kde se bude lépe dařit pěstovat zeleninu? Na zavlažovaném úrodném poli nebo v nehostinné poušti? Např. Velká Británie, USA, Švýcarsko, Holandsko patří do té první skupiny. Upadající Chorvatsko, Itálie, Řecko pak do té druhé. Extrémem vyprahlé pouště, tedy nehostinných podmínek pro podnikání, je chátrající Venezuela.
  2. Překážky a represe v podnikání způsobí i to, že část podnikatelů přejde do jiné skupiny stínových aktivit. Nešťastnou rétorikou našeho ministra financí si velká skupina obyvatel mylně představuje, že stínové aktivity tvoří pouze krácení tržeb. Skládá se z černé, kriminální (obchod z drogami, prostituce, korupce úředníků) a šedé (nepřiznané tržby, domácí výpomoci, práce na černo). Ze „sebe-zaměstnanců“, tedy OSVČ, se stanou meloucháři bez IČA. Výhodou pro ně je, že nebudou muset 30 % své energie věnovat byrokracii a volný čas tak mohou věnovat tvořivosti nebo rodině.
  3. Podaří-li se represí částečně utlumit krácení tržeb, utlumí se i ta oficiální ekonomika (bod 1) a procentuální podíl stínové ekonomiky ve vztahu k HDP zůstane beze změn nebo se i zvýší (důvod uveden v bodu 2).
  4. Ti, kteří nějak skousnou dehonestaci a nárůst byrokracie (střední a větší firmy snáze), si toto započítají do cen. Ubude-li jim i konkurence, tak zvednou ceny podruhé. Lidé si za své peníze koupí méně. Pokud se podíváme na tzv. index mizérie (nezaměstnanost a růst cen), nalezneme mezi nejhoršími 15 státy světa výše uvedené Chorvatsko, Itálii, Řecko, Venezuelu, ale i Slovensko řízené populistou Ficem. Na Slovensku mají sice vlaky zadarmo, ale značná část důchodců nemá ani na doplatky za léky.
  5. Nehostinné podmínky v podnikání paralyzují přirozený přírůstek podnikatelů. Přirozený úbytek samozřejmě pokračuje. Dochází tedy k negativnímu jevu a to k permanentnímu úbytku podnikatelů.
  6. Utlumení podnikání represí má za následek zvýšené sociální výdaje státu. Nakonec předlužené státy musí propouštět státní zaměstnance, zvyšovat DPH, ale i snižovat důchody. Snižuje se domácí spotřeba. Spirála chudoby nabírá obrátky.

A jak je na tom nyní Chorvatsko, které chtěli tamní soudruzi (již nejsou naštěstí u moci) zachránit populistickým experimentem EET?

Životní úroveň se ve vztahu k průměru EU neustále snižuje, 95 % obyvatel žije v chudobě, bankovní sektor má podobně jako Itálie problémy s vysokým počtem nesplácených úvěrů. Evropská komise v květnu letošního roku nařídila neprodlené reformy. Mezi ně patří odstranění neodůvodněných regulací a překážek v podnikání, snížení daní a odvodů, propuštění 40 000 státních zaměstnanců, provedení penzijní reformy… Zatím Chorvatsko pouze snižuje od 1. ledna daně podnikatelům. Analytici ale hlavně tlačí na zlepšení podnikatelského prostředí, tedy snížení byrokracie. Ve zprávě EK je dále uvedeno, že pokusy o snížení stínové ekonomiky vůbec nefungují. EET tedy taktéž patří mezi neodůvodněné překážky v podnikání. Dále čeká nejmladšího člena EU v roce 2017 těžká zkouška. Na vysoké úroky a refinancování státního dluhu potřebuje v přepočtu asi 110 mld. Kč. To je asi 20% jejich státního rozpočtu (podobná částka jaká jde na penze). Peníze na to samozřejmě nemají a na zaplacení úroků si budou muset vzít další půjčky.

Potřebuje Česko jít s represivním experimentem EET směrem na Balkán?

Snížení stínové ekonomiky může napomoci jedině důvěra ve sloužící efektivní stát bez byrokratického pekla. Nic jiného se zatím nikde neosvědčilo.

Autor: Boleslav Buzek