Finanční dar

Radostné Česko hospodaří transparentně, přes transparentní účty 115-5087380247/0100 (darovací) a 115-5087400287/0100 (volební). Své hospodaření bude vykazovat ve veřejné výroční zprávě.

Dary do 1000 Kč lze zaslat bez darovací smlouvy na transparentní účet 115-5087380247/0100, kde v textu zprávy pro příjemce zapíšete kód DAR Jméno Příjmení (nebo firma), např. DAR JAN NOVAK. Minimální částkou pro dar je 100 Kč.

Na dary nad 1000 Kč, je zapotřebí vypsat darovací smlouvu, proto abychom celý proces urychlili, připravili jsme pro vás formulář darovací smlouvy. Před jeho vyplnění prosíme ověření vašeho emailu.

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Ověření emailu

Souhlasím se zpracováním a uchováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to pouze pro potřeby politické strany Radostné Česko, v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.